0
سکه بایسنقر
دوستان از کمیت این سکه که متعلق به سلطان بایسنقر هست میخواستم بدونم و آیا ارزشمند هست یا خیر