0
تخفیف نامناسب در روز پدر
با سلام
طبق مناسبت های قبلی تخفیفی در روز پدر در سایت ایران آنتیک داده شد که متاسفانه قیمت تعدادی از سکه ها در نیم ساعت آخر افزایش داده شد.
با اینکه سایت در ماه های خرداد و آذر با اطلاع قبلی قیمت سکه ها را افزایش می دهد ولی طی سال هم مرتب بعضی قیمت ها را بدون اطلاع افزایش می دهد که دلیلش هم مسلما بالا رفتن قیمت ها است.
ولی این که قبل از تخفیفات قیمت تعدادی کالاها را بالاتر می برد از اعتبار تخفیفات کم کرده و همچنین برخی اعضا را هم دلسرد می کند.
بعنوان مثال کالای 9448 دوقران محمدعلی با قیمت 85 تومان مانده در سایت دقایق آخر شد 95 تومان و سپس با تخفیف شد 89 تومان!
کد 6136 پنجهزار احمد قیمت 310 لحظات آخر شد 350 و پس از 14 درصد تخفیف شد 300.
همچنین نیم ریالی و چند سکه دیگر...
چه سایت سکه های قدیم چه ایران آنتیک جدید ما به رسم ادب در هر جشنواره یک خرید را انجام میدهیم ولی شما لحظات آخر این کار را نکنید.
متشکرم