3
ارزیابی مدال شوروی
باسلام
تقاضایی ارزیابی کیفیت و قیمت مدال شوروی سابق در تصویر را دارم
با سپاس فراوان
باسلام وعرض ادب
از دوستانی که یاد آوری نمودند تشکر میکنم
تصویر ارسال شده ، تصویر مدال مورد نظر اینجانب نبوده
در وقت مناسب دیگر تصویر مدال ذکر شده را جهت ارزیابی
خدمت شما کارشناسآن محترم ارسال خواهم کرد
با تشکر مجدد
باسلام و عرض احترام
جناب شریفزاده گرامی با توجه به کیفیت سکه در تصویر
در مورد ارزش تقریبی هم اعلام نظر بفرمائید . با سپاس
از جناب طاها گرامی و دگر دوستان تشکر میکنم .