1
مدال ثور رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی و دوستان عزیز
باتوجه به وفور جعل در همچین مدال هایی لطفا بفرمایید مدال ثور پیوست اصل میباشد؟
درصورت تایید اصالت قیمت مدال مزبور با این کیفیت چقدر است
سپاس
باتوجه به اینکه بنده درشرف خرید این مدال هستم خواهشمندم جناب استاد موسوی نظر خود مبنی بر اصالت یا جعل مدال پیوست را بفرمایند
سپاس