0
مدال توانابود هرکه دانابود
باسلام خدمت اساتید گرامی و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید ایا مدال پیوست اصل میباشد؟
درصورت تایید اصالت قیمت حدودی این مدال چقدر است؟
سپاس