0
تخمین قیمت سکه 100 ریالی
با سلام و تشکر از زحمات اساتید گرامی
همانطور که در عکس مشخص است روی سکه ضرب ناقص وپشت سکه ضرب کامل نظر کارشناسی حدود قیمت و درجه کیفیت رو در صورت امکان بفرمائید. ممنون
با سلام مجدد.
جهت تکمیل و تشخیص بهتر به عرض می رساند که به علت محدب بودن روی سکه ارور فوق مربوط به ضرب بوده وزن دقیق 9.040 گرم می باشد و این ارور حاصل مستعمل بودن و زنگ زده گی وغیره ...یا عمدی توسط افراد نبوده و سکه در عکس متاسفانه با کیفیت لازم مشخص نیست تار بودن مربوط به ضرب خود سکه می باشد . ممنون