0
اصالت سکه 1 روپیه
ایا سکه پیوست دارای اصالت میباشد؟قیمت تقریبی ان چقدر است؟