0
نقاط اضافی مشخص روی سکه 50 ریالی مسی
با عرض درود و احترام خدمت دوستان باتجربه و اهل فن

دوستان نظر شما راجع به دو نقطه ای که روی سکه 50 ریالی سال 1359 واریته "دور جمهوری" در قسمت سمت چپ "بین رقم 5 و ریال" و همچنین بالای شعله سکوی مرتفع پالایشگاه (زیر "ا" اسلامی) مطابق تصاویر ضمیمه شده، وجود دارد چیست؟ ناشی از نقص قالب ضرب هست؟ آیا ارور محسوب میشود؟
نکته جالب اینکه "تمام سکه های دور جمهوری سال 59" مجموعه بنده این نقاط اضافی را دارند، ولی سایر واریته های سال 59 از جمله؛ دور سکه بانک مرکزی ایران، صفر مبلغ ریز، صفر مبلغ مستطیل، قالب فرسوده و ... این نقاط اضافی را ندارند!
آیا میتوان این نقاط را بعنوان علامت مشخصه سکه پنجاه ریالی سال 59 "دور جمهوری" دانست؟
تصویر سمت راست، دو سکه دور جمهوری سال 59 را نشان میدهد.
نگاهی به سایر سکه های 50 ریالی مجموعه ها انداختم، دقیقا" دو نقطه در نقاط مشابه، در مورد یکی از سکه های 50 ریالی سال 62 هم پیدا کردم! (تصویر سمت چپ، سکه سمت راست پنجاه ریالی سال 59 دور جمهوری و سکه سمت چپ مربوط به سال 62 میباشد)
ظاهرا" همه سکه های 50 ریالی دور جمهوری سال 59 و برخی از سکه های 50 ریالی سال 62 این دو نقطه را دارند!
آیا سکه 50 ریالی دیگری، این دو نقطه را دقیقا" در این دو پوزیشن دارا هستند، اگر پاسخ مثبت هست لطفا" اعلام بفرمائید.

با سپاس فراوان