0
۱۰۰۰ ریال پل خوجه پشت ضرب نشده
با سلام‌.
آیا ۱۰۰۰ ریال پل خوجه اصل هست ؟
وقیمت حدودی برای خریداری چقدراآست؟