2
انواع ارور در اسکناس
با سلام.
داشتم در سایت ایسام انواع ارور در اسکناس ها را میدیدم که برایم سوال شده چه ارور هایی در اسکناس ها وجود دارد و دنبال چه نوع اروری هایی در اسکناس های رایج بگردیم