صفحه قبل
انواع ارور در اسکناس
با سلام.
داشتم در سایت ایسام انواع ارور در اسکناس ها را میدیدم که برایم سوال شده چه ارور هایی در اسکناس ها وجود دارد و دنبال چه نوع اروری هایی در اسکناس های رایج بگردیم