2
قیمت و اصالت سکه دو دینار رضاشاه
با سلام. خواهشمندم که اصالت (ضرب اصلی) و قیمت حدودی این سکه را تعیین نمایید. با سپاس فراوان