2
اسکناس آلمانی سورشارژ شده در جنگ جهانی اول
با سلام خدمت جناب موسوی.
در کتاب آقای فرح بخش به انتشار اسکناسهای آلمانی سورشارژ شده در جنگ جهانی اول و استفاده از آنها توسط دولت موقت کرمانشاه اشاره شده و همچنین متذکر گردیده که این اسکناس ها پس از جمع آوری در انبار، دچار حریق شدند و امروزه تعدادی نمونه ی سالم و یا تاحدی سوخته از آنها یافت می شود. با توجه به اینکه به دلیل نایابی، قیمت نمونه های درشت این اسکناسها (۲۵ و ۲۵۰ تومان) در کتاب درج نشده، نظر شما در مورد ارزش حدودی نمونه ی در تصویر چقدر است؟ با تشکر.