1
5000دینار ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتیدگرامی و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید سکه 5000دیناری پیوست اصل میباشد؟
درصورت تایید اصالت قیمت این سکه با این وضعیت چقدر است؟
سپاس