2
مدال پنجاهمین سال جلوس ناصرالدین شاه قاجار / 1313 هجری
با سلام خدمت جناب موسوی.
می خواستم اگر ممکن است، نظر خود در مورد اصالت و کمیت این مدال که تصویر آن در یکی از سایت های اینترنتی منتشر شده است را بفرمایید. متشکر.