1
پرسش درباره کنگره سکه 5000دینار محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید محترم و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید آیا سکه 5000دیناری محمدعلی شاه دارای کنگره میباشد یا بدون کنگره؟
و یا هردو؟
سپاس