2
تعیین اصالت و ارزش 500دیناری مصور مظفرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید محترم و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید سکه پیوست اصل میباشد؟
درصورت امکان درصورت تایید اصالت ارزش حدودی این سکه را بفرمایید
سپاس