0
ایاگوشواره اصلی است
باسلام یکجفت گوشواره درست شده باسکه های نقره دولت عثمانی قسطنطنیه که تاریخ ۱۳۲۷ روی ان حک شده ممنون میشم بفرمایید ایا اصل هستن. چنانچه اگر باشن مال چند سال قبل هستن. باتشکر