0
ارور چرخش در 50 ریالی مسی
با سلام و درود فراوان خدمت اساتید محترم
همانگونه که مستحضر هستید در دور سکه ها مسی پنجاه ریالی از سال 59 الی 68 نوشته های بانک مرکزی و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته شده است.
سوال بنده این است که در بعضی از سکه ها این نوشته ها ی دور سکه گردش 180 درجه دارد . ایا این نوع گردش ارور محسوب میگردد و یا خیر