2
سکه ی نمونه ی سال 1305 رضا خان
با سلام خدمت جناب موسوی.
چند سؤال در مورد این سکه داشتم:
1- آیا اصالت آن را تأیید میفرمایید؟
2- آیا سکه ی فوق،"PATTERN" (نمونه) محسوب میشود؟
3- تاکنون چند قطعه از آن دیده شده و مسکوک مورد اشاره از لحاظ کمی در چه رده ای قرار می گیرد؟
با تشکر.