0
کاربرد و ارزش ژتون ها
باسلام خدمت استادان و دوستان گرامی.
لطفا کاربرد و ارزش ژتون های پیوستی را تعیین فرمائید.