0
سکه ۲ ریال ۲۵۳۷ شکستگی قالب
با سلام.
میخواستم ببینم که چرا به این نوع سکه در کتاب سکه های پهلوی و ایران آنتیک اشاره ای نشده .