کارشناسی سکه 5000 دینار محمد علی شاه
سلام ،
لطفا" کیفیت و قیمت احتمالی سکه ی 5000 دینار محمد علی شاه را توضیح دهید . چند سال پیش با قیمت بالا خریدم .