1
سکه طلا
بنظر شما خرید سکه‌های ضرب ۸۶ برای سرمایه گذاری بهتر است یا سکه‌های پهلوی؟
و اینکه آیا در هنگام فروش سکه‌ی یک پهلوی خریدار دارد یا خیر؟