2
مدال احمدشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی و دوستان عزیز
لطفا درباره اصالت و مناسبت ضرب مدال پیوست بنده را با راهنمایی فرمایید
سپاس