0
آیا ارور فرو رفتگی قالب دارد؟
سلام .
سکه ی۲۰۰۰ ریالی، برایم جای سوال بود آیا ارور فرو رفتگی قالب دارد یا مکرر است .
لطفا قیمت حدودی را بگویید.