1
کارشناسی سکه 2000 دینار تصویری مظفرالدین شاه
با سلام خدمت اساتید
حدود قیمت سکه سکه 2000 دینار تصویری مظفرالدین شاه و درجه کیفی آن را ممنون میشم مشخص کنید
همچنین سکه درج شده به نظر شما اساتید تمیز شده است؟