صددیناری سال 1327 ق محمدعلی شاه
باسلام
قیمت این سکه صد دیناری با کیفیت خیلی عالی چند است؟
باتشکر