0
سکه 200 تومانی چرخشی
با توجه به اینکه سکه 200 تومانی چرخشی زیادی در بازار موجود است
به نظر دوستان کدام چرخش آن از قیمت بیشتری برخوردار است (چرخش به راست یا چپ )
1) چرخش 45 درجه
2) چرخش 90 درجه
3) چرخش 180 درجه
بنده خودم به شخصه چرخش 45 درجه آنرا کمیاب تر میپندارم
تا حدود چندماه پیش از کمیته امداد میگرفتم
کلی سکه 25 تومانی و 50 تومانی و...گرفتم
ولی از چندماه پیش حتی یک سکه هم دیگه نمیدن الکی میگن نیست
بعدش از بانک ملی میگیرم (قانونا کمیته امداد موظف است پول خرده هاش رو بده بانک ملی)
ولی فقط 100 و 200 و 500 تومانی...
ولی جالبه
کلی سکه تقلبی و چندتایی چرخشی (حتی 100 و 500 تومانی) یافته ام
حتی تا سال گذشته کلی رول سکه رو میگرفتم و باز میکردم و دنبال ارور میگشتم و یک پولک ضرب نشده 500 تومانی نصیبم شد
سکه های 500 تومانی وحدت و بازار سرمایه هم گاهی یافت میشود
حتی 2 سکه از یک نوع به خصوص 500 تومانی پنجاهمین سالگرد پیدا کرده ام که مطمئن هستم بعدها مشخص میشود مانند 1 ریالی قدس (برنجی و فولادی) یک مدل خیلی کمیاب دارد
سکه 100 تومانی شاهچراغ 84 که بیشتر از بقیه کمیاب ها پیدا میشود
ولی یک خواهشی دارم اگر اقدام به جمع آوری گردید تابلوبازی درنیاورید تا همین مقدار خرده رو هم قانونا منع نکنند.