1
تشخیص نوع سکه
با سلام میخواستم نوع و دوره ی سکه ی پیوست رو بدونم