0
آیا سکه چکشی جمع آوری کنم
با سلام .
تصمیم داشتم سکه چکشی جمع آوری کنم.
چه کتاب هایی می توانید به من پیشنهاد کنید، و از کدام سلسله شروع کنم یا اصلاً سکه چکشی جمع آوری نکنم .
لطفا اگر نکته های دیگری دارید برایم بگویید.