0
تشخیص اصالت سکه ی چکشی
با سلام و عرض ادب
آیا سکه ی پیوست اصالت دارد و ضرب کدام مکان است؟