0
ارور ۱۰۰۰ ریال مکرر (ربال)
با سلام .
سکه ۱۰۰۰ ریال مکرر دار در ۱۰۰۰،ریال و بارگاه حضرت شاهچراغ می باشد .
می توانید قیمت آن را ذکر نمایید؟
با تشکر از راهنمای سکه های ایران