0
سکه پنج دیناری رضاشاه
سکه پنج دیناری رضاشاه که در پیوست آمده اصالت دارد یا نه؟
اگر اصالت دارد ارور تاریخ هست؟قیمتش؟
سلام
احتمال زیاد میدادم تقلبی هست ولی علت قطعی بر تقلبی بودن چیست؟
از چیش بفهمیم تقلبیست. ببخشید شما دلیلتان بر تقلبی بودم چیست؟
برای آگاهی خودم می پرسم نه شک به جواب دهندگان محترم.