0
کارشناسی سکه 50 دینار 1305 رضا شاه
با درود خدمت اساتید
نظر شما درباره اصالت و درجه کیفیت و قیمت سکه پیوست 50 دینار 1305 رضا شاه خواستم جویا بشم؟
با تشکر از شما