1
واریته های ده ریالی قدس کوچک سال 1368
با عرض درود و احترام خدمت دوستان باتجربه و اهل فن

دوستان لطف بفرمائید واریته های سکه های "ده ریالی قدس کوچک" سال 1368 مربوط به دوره جمهوری اسلامی مطابق تصاویر ضمیمه را ارزیابی بفرمائید.

توضیح؛ برخی از واریته ها کمیاب میباشند.
توضیح 2؛ تمامی سکه ها UNC میباشند.

با سپاس فراوان
با عرض درود و احترام مجدد خدمت اساتید محترم،
اجازه بدین توضیحاتی مختصر راجع به سکه ها داشته باشم؛
* دو سکه نشان داده شده در ردیف بالایی، دو واریته متفاوت در شکل کنگره های داخلی پشت و روی سکه ده ریالی "مبلغ بزرگ" میباشند.
** دو ردیف پائینی واریته های سکه ده ریالی "مبلغ کوچک" با توجه به "تفاوت در کنگره های داخلی پشت و روی سکه" میباشند (اگرچه بصورت موردی ارور مکرر هم دیده میشه)؛
- سکه ردیف پائین، سمت راست، دو روی سکه بدون کنگره داخلی
- سکه ردیف وسط، سمت راست، روی سکه با کنگره داخلی، پشت سکه بدون کنگره داخلی
- و الی آخر ...