تعیین قیمت مدال نقره ۸۵ سالگرد تاسیس بانک ملی ایران
مشخصات
وزن:۲۵گرم
جنس:نقره
ابعاد:۵ بهار آزادی
همراه با جعبه
و پلمپ شده

قیمت فروش آن تقریبا چقدر است؟؟