0
تعیین اصالت و قدمت سکه چکشی
با سلام...
سکه موجود در عکس اصل بوده یا خیر و ضمنا در صورت تایید اصالت متعلق به چه دوره ای است؟
با تشکر