2
سکه ی طلای پنجهزار دینار مظفرالدین شاه
با سلام خدمت آقای موسوی.
شما در کتاب "سکه های طلای ماشینی ایران" تنها یک نمونه پنجهزار دینار مظفری با تصویر فوق (پرتره ی پیرتر شاه) را معرفی نموده اید که با درج عبارت "یا صاحب الزمان علیه السلام" عرضه شده است. اما نمونه ی ضرب شده با نام مظفرالدین شاه را معرفی نکرده اید. آیا وجود چنین سکه ای را تأیید می فرمایید و اگر این طور است، دلیل عدم معرفی آن در کتاب چه بوده؟
متشکر.
جناب موسوی عزیز!
بنده چندین مرتبه کتاب شما را خوانده ام و صفحات 66 و 67 را هم دیده ام. منظورم معرفی در جداول کتاب و در بخشی مجزا ( به مانند سایر مسکوکات ) است. فقط برایم عجیب بود که شما مسکوک دو هزار دینار طلای تصویری محمدعلی شاه را که به دلیل شدت نایابی با عنوان "دیده نشده" معرفی نموده اید، در جدولی مجزا ذکر کرده اید ولی سکه ای را که چند نمونه از آن در سایت ها و کاتالوگ ها معرفی شده و به مراتب شناخته شده تر از دو هزار محمدعلی است، از قلم انداخته اید!