0
درخواست تشخیص سکه چکشی
سلام
لطفا اصل بودن و قدمت سکه را شناسایی نمایید
با تشکر