0
تشخیص نوع سکه و کشور ضرب کننده
باسلام
لطفا هر اطلاعاتی از این سکه تشخیص نوع سکه و کشور ضرب کننده ی آن دارین باهام در میون بزارین
ممنون