0
اسکناس 20 ریالی فیلیگران خاص
سلام استاد موسوی و دوستان گرامی
اسکناس در تصویر
از 3جهت ویژگی متفاوت با اسکناس های معمولی دارد
اول شماره نیمه رند ولی جالب 250500
دوم جابجایی فیلیگران ...
تا اینجا ارورهای خاصی نیستند
اما ارور اصلی آن تصویر بسیار متفاوت امام خمینی است
با توجه به اینکه به شخصه در بحث اسکناس مبتدی هستم
ممنون میشم قیمت پیشنهادی خود را در مورد این اسکناس را بیان کنید
ضمن تشکر از جناب شهریاری و مهدوی عزیز ...
عکس سمت چپ برای مشاهده و مقایسه است
یعنی عکس سمت چپ فیلیگران درست دارد
و برای مشاهده تفاوت فیلیگران اسکناس سمت چپ کافی است ان را باسمت راست مقایسه کنید
ولی بحث روی فیلیگران اسکناس 250500 است
یعنی شکل فیلیگران
که باعث شده طرح امام از یک چهره مهربان متبسم به...تغییر کند
سوال این است چنین فیلیگرانی با چنین طرح متفاوتی(عبوس و...) متقاضی دارد؟؟؟
شماره رند و جابجایی فیلیگران هم به آن اضافه کنید