4
مدال ذوالفقار رضا خان
سلام جناب موسوی.
میخواستم اگر ممکن است، اطلاعاتی در مورد سال ضرب، تیراژ و محل تولید مدال های زرین ذوالفقار ارائه نمایید. متشکر.