1
سکه 25 دینار 1310
درود
خواستم نظر دوستان در مورد درجه کیفیت و قیمت سکه پیوست رو جویا بشم
باتشکر