1
پلاک قدیمی
باسلام
در صورت امکان در مورد کاربرد پلاک در تصویر صحبت بفرمایید
حدود ۴۰ سال در مجری مرحوم پدرم بوده
و ۲۸ سال است که دست خودمه
نوشته سمت راست چه نوع خطی است ؟
با سلام
جناب اقای جهانبخش
اشخاص پیرامونی میگفتند دوره قاجار مشخصات سجلی افراد
روی این پلاک ها نوشته میشده ، نظر باینکه منبع موثقی
را پیدا نکردم مصدع شدم .