2
سکه دو قران 1322 مظفرالدین شاه
با سلام خدمت بزرگواران و کارشناسان محترم
این دو قرانی مظفرالدین شاه 1322 ، آیا ترک قالب سکه ارزش افزوده ای به سکه اضافه میکند و دوم اینکه حدود قیمت و کیفیت سکه رو در صورت امکان بفرمائید.


ویرایش شده