1
سکه 5000 دینار 1327 محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی
لطفا بفرمایید سکه 5000 دیناری محمدعلی شاه پیوست اصالت دارد؟
سپاس