1
سکه 5000 دینار ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی و دوستان عزیز
لطفا راهنمایی بفرمایید باتوجه به عدم درج کلمه طهران در بین دوشاخه برگ روی سکه آیا سکه 5000 دینار ناصری پیوست بدل میباشد؟
سپاس