0
سکه یادبود هزار لیر 2005 کشور مالت
با درود
کارشناسان عزیز اطلاعاتی در مورد قیمت سکه یادبود هزار لیر 2005 کشور مالت پیوست را دارید بیان کنید.
در ضمن وزن سکه61 گرم میباشد