0
تمبر ارور چاپ
سلام
آیا این تمبر ارور چاپ است. آخه در هر دو رو در پشت و روی تمبر یک عکس هست. اگه باشه قیمت حدودی آن چقدر است.
ممنون
ببخشید آقای مهدوی درسته حق با شماست
خب تجربه کاملی ندارم. معذرت میخوام اگه ناراحت تون کردم