0
سکه های ده دینار 1317
سلام
اصالت ، کیفیت و قیمت هر دو سکه های ده دینار 1317 را میخواستم
ممنون